Subsea thermometer – Đồng hồ đo nhiệt độ dưới sâu

Subsea thermometer – Đồng hồ đo nhiệt độ dưới sâu

Barstock stainless steel 316L case with armoured glass, for use at medium to extreme depths – even down to 6000m.
Ranges between -200°C / +800°C

Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ dưới biển

Vỏ thép không gỉ 316L của Barstock với kính bọc thép, để sử dụng ở độ sâu từ trung bình đến cực – thậm chí xuống tới 6000m.
Phạm vi giữa -200 ° C / + 800 ° C


Subsea Thermometer

Barstock stainless steel 316L case with armoured glass, for use at medium to extreme depths – even down to 6000m.
Ranges between -200°C / +800°C