Thermometer – Đại lý ủy quyền Stiko Việt Nam

Thermometer – Đại lý ủy quyền Stiko Việt Nam

STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008

Danh mục:

Mô tả

Nhiệt kế

Nhiệt kế STIKO có thể được sản xuất với nhiều loại kết nối vệ sinh, được sử dụng trong dược phẩm, thực phẩm và sữa và các ngành công nghiệp khác

Các kết nối có thể bao gồm: DIN, SMS, APV, IDF, ISO (triclamp), VARIVENT.
Các tiêu chuẩn khác có sẵn theo yêu cầu.


STIKO thermometers can be manufactured with a large variety of sanitary connections, used in the pharmaceutical, food and dairy and other industries

Possible connections include: DIN, SMS, APV, IDF, ISO (triclamp), VARIVENT.
Other standards available on demand.