SMT 624 Supra Nhám xếp, cho Thép không gỉ, Thép

SMT 624 Supra Nhám xếp, cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Công suất cắt mạnh và độ tiện nghi mài cao – Có thể sử dụng phổ dụng cho các công việc mài yêu cầu cao trên thép và thép không gỉ – Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh mẽ

Mô tả

Xem các ưu điểm