QMC 800 Đĩa mài thay nhanh

QMC 800 Đĩa mài thay nhanh

Dùng cho Kim loại phổ biến

Ưu thế: Dùng cho công việc mài nhãn – Loại bỏ gỉ và màu – Tuổi thọ dài nhờ chất lượng dạ nỉ cứng và ổn định

Mô tả

Xem các ưu điểm