QMC 400 Đĩa thay nhanh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

QMC 400 Đĩa thay nhanh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Ưu thế: Phù hợp cho công việc hoàn thiện trên các bề mặt – Công việc vệ sinh trên kim loại và sơn

Mô tả

Xem các ưu điểm