PS 38 G ACT Đai rộng có lớp lót giấy

PS 38 G ACT Đai rộng có lớp lót giấy

Cho Vật liệu gỗ, Gỗ, Vật liệu hỗn hợp, Vật liệu khoáng

Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao và mẫu mài tinh, được phát triển đặc biệt để mài tinh các bề mặt vật liệu gỗ bằng các đai rộng và các băng phân đoạn – Độ bám hạt tuyệt vời, tuổi thọ cực cao nhờ đặc tính khử tĩnh điện hoàn hảo và phương pháp ACT

Mô tả

Xem các ưu điểm