PS 29 F ACT

PS 29 F ACT

Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Ưu thế: Mức tác động và tuổi thọ cao khi sử dụng trên gỗ (đặc biệt là gỗ mềm) nhờ phương pháp ACT – Độ ổn định cạnh cao – Sản phẩm cao cấp cho gỗ nói chung, sơn và chất trám lót

Mô tả

  • Xem các ưu điểm