CS 395 X – Nhám cuộn Klingspor Việt Nam

CS 395 X – Nhám cuộn Klingspor Việt Nam

Vải bạt phủ graphit cho Gỗ, Vật liệu gỗ, Kim loại

Mô tả

Xem các ưu điểm