ProAIR 2 – Clean Air – Compact Air Filter Unit

ProAIR 2 – Clean Air – Compact Air Filter Unit

Pro Air-2 removes oil vapors and water vapors by Centrifuge and Highperformance filter. Pro Air-3 can remove odor as well.

Mô tả

Khí nén là mạch máu của mọi tiệm sửa xe và việc quản lý hiệu quả nó là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn, hiệu quả của người vận hành và duy trì chất lượng hoàn thiện cuối cùng.