Inks and solvents for use in CITRONIX printers 129.M001.125

Inks and solvents for use in CITRONIX printers 129.M001.125

Mực in sản xuất bởi CMS nhập khẩu từ Pháp

Mô tả

CMS cung cấp một loạt các loại mực và dung môi để sử dụng trong máy in Citronix. Được thử nghiệm bởi CMS về khả năng tương thích không chỉ với chính máy in mà còn với mực và chất lỏng trang điểm được cung cấp bởi Citronix. CMS đảm bảo kiểm soát chất lượng liên tục và hồ sơ lô trong suốt quá trình sản xuất để đảm bảo độ tin cậy và truy xuất nguồn gốc. Cho đến gần đây, máy in Citronix chỉ sử dụng một loại chai, loại tròn 475mL. Bây giờ họ cung cấp ở định dạng lớn hơn, phiên bản 750mL. CMS có thể cung cấp cả hai loại bao bì. Mặc dù chúng tôi liệt kê phần lớn các sản phẩm chúng tôi làm ở đây, tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển những sản phẩm mới. Nếu bạn không thấy những gì bạn cần trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để kiểm tra phòng trống.