PL 31 B Dải có lớp lót giấy hoàn thiện

PL 31 B Dải có lớp lót giấy hoàn thiện

Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu – Đặc tính mài mòn tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay – Mẫu mài cực tinh – Bộ: cứ mỗi 3 chi tiết ở hạt 40; 3 chi tiết ở hạt 80 và 4 chi tiết ở hạt 120

Mô tả

Xem các ưu điểm