Ống không khí chống tĩnh điện Ø 1/4 ” áp suất tối đa 228 bar

Ống không khí chống tĩnh điện Ø 1/4 ” áp suất tối đa 228 bar

Antistatic airless hose Ø 1/4″ without fittings and bushings.

Max. pressure 228 bar
Code Description
18503 Antistatic hose Ø 3/16″
18509 Antistatic hose Ø 3/8″

Mô tả

Ống không khí chống tĩnh điện Ø 1/4 “

  • Không có phụ kiện và ống lót.
  • Áp suất tối đa 228 bar

Mã sản phẩm

  • 18503 Ống chống tĩnh điện Ø 3/16 “
  • 18509 Ống chống tĩnh điện Ø 3/8 “