Ống dây khí Ø 1/4″ áp suất tối đa 700 bar

Ống dây khí Ø 1/4″ áp suất tối đa 700 bar

Airless hose Ø 1/4″- 1/4″fitting

  • Max. pressure 700 bar

Mã sản phẩm

  • 18530 Airless hose Ø 1/4″- 1/4″fitting – 7,5 m – Max. pressure 700 bar
  • 18535 Airless hose Ø 1/4″- 1/4″fitting – 10 m – Max. pressure 700 bar
  • 18545 Airless hose Ø 1/4″- 1/4″fitting – 15 m – Max. pressure 700 bar

Mô tả

Ống dây khí Ø 1/4 “

Mã sản phẩm

  • 18530 Ống nối không khí Ø 1/4 “- 1/4” – 7,5 m – Max. áp suất 700 bar
  • 18535 Ống không khí Ø 1/4 “- 1/4” phù hợp – 10 m – Tối đa. áp suất 700 bar
  • 18545 Ống không khí Ø 1/4 “- 1/4” phù hợp – 15 m – Tối đa. áp suất 700 bar