Súng phun sơn áp lực Plus

Súng phun sơn áp lực Plus

PLUS High Efficiency Pressure Feed Gun

Thông số kỹ thuật:

  • Hiệu quả cao
  • Vật liệu cao cấp
  • Khả năng xử lý vật liệu khó
  • Hoàn thiện cao cấp
Order No.
Model No.
Tip SizeAir CapFluid FlowPressure
(PSI)
Applications
110272
PLUS-514P-12
1.2#414 HE7-14 oz/min.60-65High solids

Mô tả

PLUS High Efficiency Pressure Feed Gun