Ống dây Larex Ø 3/8″ đầu nối M16x1.5 áp suất tối đa 425 bar

Ống dây Larex Ø 3/8″ đầu nối M16x1.5 áp suất tối đa 425 bar

Larex Hose Ø 3/8″ M16x1.5 fitting – 7.5 m

Max. pressure 425 bar
Code Description
18064 Larex hose Ø 3/8″ M16x1.5 fitting – 10 m
18065 Larex hose Ø 3/8″ M16x1.5 fitting – 15 m

Mô tả

Ống Larex

Ống nối Ø 3/8 “M16x1.5 – 7,5 m

Áp suất tối đa 425 bar

Mã sản phẩm:

18064 Ống Larex Ø 3/8 “M16x1.5 phù hợp – 10 m
18065 Ống larex Ø 3/8 “M16x1.5 phù hợp – 15 m