LS 309 XH Băng mài cho máy mài đai cầm tay

LS 309 XH Băng mài cho máy mài đai cầm tay

cho Gỗ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Ưu thế: Kiểu đặc biệt của các máy mài bằng đai xách tay – Có thể sử dụng phổ dụng trên gỗ, kim loại, màu và sơn – Chương trình phối hợp sản phẩm lớn dành cho tất cả các máy tiêu chuẩn

 

Mô tả

Xem các ưu điểm