LS 309 X Băng mài có lớp lót sợi

LS 309 X Băng mài có lớp lót sợi

Cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ

Ưu thế: Băng mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ, tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tốt

 

Mô tả

Xem các ưu điểm