Khối chà nhám ôxit nhôm mịn / trung bình / thô cho gỗ

Grit: 36-60-100
Chất liệu: Xốp
Hình dạng: khối
Kích thước: 10 (L) * 7 (W) * 2.5 (H) cm

Các ứng dụng:
– Làm sạch mục đích chung
– Loại bỏ cổ phần nhẹ, chất trám nhám và lớp phủ rửa, sửa chữa sơn lót, đường viền nhám và hình dạng phức tạp, và chà nhám.

Description

Grit Range: 36-60-100
Material: Sponge
Shape: block
Size: 10(L)*7(W)*2.5(H) cm

Applications:
– General purpose cleaning
– Light stock removal ,sanding sealer and wash-coats,touch-up repair of primer,sanding contours and intricate shapes,and sanding.