Giấy nhám lưới cuộn

Loại: màn hình chà nhám ướt hoặc khô

Tài liệu sao lưu: Lưới

Hạt: Ôxít nhôm

Grit tiêu chuẩn: P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000

Kích thước: 1,27m * 100m / cuộn hoặc tùy chỉnh

Hình dạng: Cuộn hoặc Đĩa

Ứng dụng: Ô tô, hàng không vũ trụ, hàng hải, gỗ, kim loại

Gói: 100m / cuộn (Có thể tùy chỉnh)

Description

Type: Wet or Dry sanding screen

Backing Material: Net

Grain: Aluminum Oxide

Standard Grit: P40,P60,P80,P100,P120,P150,P180,P220,P240,P280,P320,P400, P500,P600,P800,P1000,P1200,P1500,P2000

Size: 1.27m*100m/roll or customized

Shape: Roll or Disc

Application: Automotive,Aerospace,Marine,Wood,Metal

Package: 100m/roll (Can be customized)