Khăn Ăn Pulppy Supreme

Khăn Ăn Pulppy Supreme

Khăn Ăn Pulppy Supreme

Quy cách: 14 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 330mm x 330mm

100% bột giấy nguyên chất

Danh mục: