Khăn ăn 3 lớp Pulppy

Khăn ăn 3 lớp Pulppy

Khăn Ăn AnAn Pop-Up 3 Lớp 

Quy cách: 13.5± 2 gsm, 80 tờ x 3 lớp, 100mm x 200mm

Danh mục: