Kệ nhỏ 5 tầng

Kệ nhỏ 5 tầng

Kích thước theo yêu cầu

Có thể tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

Chi tiết xin liên hệ