Kệ dài 4 tầng chịu tải trung bình

Kệ dài 4 tầng chịu tải trung bình

Kích thước theo yêu cầu

Có thể tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

Chi tiết xin liên hệ