Thùng chứa chất thải – Tipping

Thùng chứa chất thải – Tipping

Kích thước theo yêu cầu

Có thể tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

Chi tiết xin liên hệ