HF 100 Steel Mũi doa carbua

HF 100 Steel Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 5 chi tiết, khớp răng 10, trong hộp có nắp xoáy của Klingspor
Thành phần: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172); Ưu điểm: Trình bày khớp răng công suất cao Thép (Cut 10), Cất trữ an toàn và hữu ích các máy phay – Khớp răng tối ưu để gia công trên thép và thép đúc – Công suất cắt cao hơn so với khớp răng đôi tiêu chuẩn
Danh mục: , Từ khóa: ,

Mô tả

Xem các ưu điểm