HF 100 H Mũi doa carbua

HF 100 H Mũi doa carbua

Tính chất: Dao xoay hình ngọn lửa – Không thiết kế theo DIN 8032 Ưu thế: Phù hợp để gia công các chi tiết đúc
Sản phẩm thay thế:

Mô tả

Xem các ưu điểm