Bộ HF 100 Mũi doa carbua

Bộ HF 100 Mũi doa carbua

Tính chất: Bộ máy phay 40 chi tiết, khớp răng 6, trong tủ trưng bày khóa được của Klingspor.
Thành phần: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8×25,4×6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192);
Ưu thế: Tổng quan tất cả nhà bán hàng top đầu
Sản phẩm thay thế

Mô tả

Xem các ưu điểm