FSR 618

FSR 618

Ưu thế: Bánh mút mài có nếp từ các phiến vải nhôm oxit gấp nếp cho phép gia công đơn giản các mối nối, rãnh, khe – Độ sâu cắt chìm cực cao

Mô tả

Xem các ưu điểm