DT 300 U Extra

DT 300 U Extra

Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng

Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho vật liệu trên công trường nói chung – Công suất cắt tốt – tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời

Phụ kiện

Sản phẩm thay thế

Mô tả

Xem các ưu điểm