DT 300 F Extra

DT 300 F Extra

Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Gạch ốp, Gạch lát

Ưu thế: Dụng cụ tiêu chuẩn để tạo ra cạnh sạch và cạnh không vết khía – tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tốt – Lỗ khoan được giảm 25.4/30

Phụ kiện

Sản phẩm thay thế

Mô tả

Xem các ưu điểm