Đồng hồ áp suất có tiếp điểm – Phân phối đồng hồ áp suất Stiko

Đồng hồ áp suất có tiếp điểm – Phân phối đồng hồ áp suất Stiko

  • STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ áp suất tiếp điểm

Hầu hết các đồng hồ đo áp suất ø100mm và ø160mm của chúng tôi có thể được sản xuất với các tiếp điểm tích hợp.

Các loại liên hệ có sẵn:

• Từ tính
• Quy nạp
• Điện tử
• Microswitch


Pressure gauge with contacts

Most of our ø100mm and ø160mm pressure gauges can be manufactured with built-in contacts.

Available contact types:

• Magnetic
• Inductive
• Electronic
• Microswitch