Đồng hồ áp suất chống cháy – Phân phối đồng hồ áp suất Stiko

Đồng hồ áp suất chống cháy – Phân phối đồng hồ áp suất Stiko

  • STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ áp suất có chống cháy

STIKO được ATEX và IECEx chứng nhận.

Do đó, hầu hết các đồng hồ đo áp suất STIKO có thể có phê duyệt ATEX và hầu hết các đồng hồ đo áp suất có tiếp điểm cảm ứng có thể có phê duyệt ATEX hoặc IECEx.

Chỉ thị ATEX 2014/34 / EU bao gồm các thiết bị điện và cơ khí được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
Thiết bị được bao phủ và tuân thủ chỉ thị phải được gắn nhãn ATEX và kèm theo Tuyên bố về sự Phù hợp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các khả năng


Ex-certificate pressure gauges

STIKO is ATEX and IECEx certified.

Therefore, most STIKO pressure gauges can have an ATEX approval and most pressure gauges with inductive contact can have an ATEX or IECEx approval.

The ATEX Directive 2014/34/EU covers electrical and mechanical equipment intended for use in explosive atmospheres.
Equipment covered by and in compliance with the directive has to be ATEX-marked and be accompanied by a Declaration of Conformity.

Please contact us for the possibilities!