Đồng hồ kiểm tra áp suất – Test pressure gauges

Đồng hồ kiểm tra áp suất – Test pressure gauges

 • STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
 • Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
 • Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ đo chênh áp

 • Đồng hồ đo áp suất thử nghiệm cao cấp với độ chính xác 0,25% của thang đo đầy đủ.
 • Có sẵn trong ø160, ø200 và ø250mm.
 • Với con trỏ cạnh dao và tỷ lệ gương để đọc chính xác.
 • Các trường hợp ø160 và ø250 mm cũng có sẵn ở dạng an toàn chắc chắn phía trước

Test pressure gauges

 • High-end test pressure gauge with accuracy of 0,25% of full scale.
 • Available in ø160, ø200 and ø250mm.
 • With knife edge pointer and mirror scale for accurate readings.
 • The ø160 and ø250 mm cases are also available in solid front full safety pattern