Đĩa mài Kronenflex A 24 N Supra

Đĩa mài Kronenflex A 24 N Supra

Cho Thép không gỉ

Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ – tỷ lệ tối ưu giữa khả năng cắt bỏ và khả năng mài mòn

 

Mô tả

Xem các ưu điểm