DAD-500 Bình hút ẩm làm khô khí

DAD-500 Bình hút ẩm làm khô khí

DAD-500 Bình hút ẩm làm khô khí

Vệ sịnh bảo trì đúng cách hạn chế hơi ẩm và bụi

The DAD-500 bao gồm van bi 1/2″ tiện ích khi bảo trì bảo dưỡng.

DAD-500 Air Filtration Dryer System

3-Stage Desiccant Dryer
Order No. 130026
Model No. DAD-500

Mô tả

DAD-500 Desiccant Air Dryer System

Hệ thống DAD-500 dẫn đầu ngành công nghiệp trong số các hệ thống máy sấy không khí. Loại bỏ dầu, nước, bụi bẩn và các chất gây ô nhiễm khác khỏi khí nén của bạn để cho phép một công việc hoàn thành chất lượng cao. Ngay cả những hạt nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến công việc sơn hiện tại của bạn. Với việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, bạn có thể đạt được chất lượng hoàn thiện cao mỗi lần.

13-0041 (HAF-502) Tiêu chuẩn kỹ thuật lọc tách nước:

 • Air Inlet and Outlet ½” NPT(F)
 • Flow Capacity 100 CFM
 • Maximum Operating Pressure 150 PSIG (10.3 Bar)
 • Maximum Temperature 150˚F (65.6˚C)
 • Automatic Drain Standard
 • Filter 5 micron

HAF-505 Tiêu chuẩn kỹ thuật lọc chất tách dầu

 • Air Inlet and Outlet ½” NPT(F)
 • Air Flow Capacity 55 CFM
 • Maximum Operating Pressure 150 PSIG (10.3 Bar)
 • Maximum Temperature 150˚F (65.6˚C)
 • Automatic Mechanical Drain Standard
 • Pressure Differential Indicator Standard
 • Filter 0.01 micron

Tiêu chuẩn kỹ thuật bình hút ẩm

 • Dryer Air Inlet and Outlet ½” NPT(F)
 • Flow Capacity 25 CFM
 • Maximum Operating Pressure 150 PSIG (10.3 Bar)
 • Maximum Temperature 150˚F (65.6˚C)
 • Humidity Indicator Standard Dryer
 • Water Vapor Removal And Dryer -40˚F Dew Point

HAR-507 Tiêu chuẩn kỹ thuật tiết lưu khí

 • Inlet 3/8″ NPT(F)
 • Outlet ¼” NPT(F) (3 each)
 • Flow 60 CFM
 • Maximum Operating Pressure 150 PSIG (10.3 Bar)
 • Maximum Temperature 120˚F (48.9˚C)

VA-595 Tiêu chuẩn kỹ thuật van chính

 • Air Inlet and Outlet ½” NPT(M)
 • Maximum Operating Pressure 175 PSIG (12.0 Bar)