Che phủ bảo vệ bằng nhựa silicon

Caps, handle grips or plugs

Collar Guard Bend Restrictors are used primarily on hoses and tubing to prevent kinks, bends and breaks.

Vinyl Corner Covers are inexpensive, colorful, durable and reusable protective covers used to protect the corners of plate glass and other thin sheet materials and to prevent damaged corners.

Silicone X-Treme Tape is a self-bonding wrap that withstands x-tremes in temperature, pressure, and electrical current and can be used for thousands of applications.

Protective Netting is just that, mesh netting to protect products from scratches and damage during shipping and assembly.

Description

Bộ hạn chế uốn cong bảo vệ cổ áo được sử dụng chủ yếu trên các ống và ống để ngăn chặn các khúc cua, uốn cong và phá vỡ.

Vinyl Corner Cover là loại vỏ bảo vệ rẻ tiền, nhiều màu sắc, bền và có thể tái sử dụng được sử dụng để bảo vệ các góc của tấm kính và các vật liệu tấm mỏng khác và để tránh các góc bị hư hỏng.

Băng keo silicon X-Treme là một loại bọc tự liên kết chịu được x-treme về nhiệt độ, áp suất và dòng điện và có thể được sử dụng cho hàng ngàn ứng dụng.

Lưới bảo vệ chỉ là, lưới mắt lưới để bảo vệ sản phẩm khỏi trầy xước và hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp ráp.