C 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex

C 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex

Dùng cho cho Đá, Bê tông
Ưu thế: Đĩa cắt phổ dụng dành cho vật liệu khoáng – lĩnh vực ứng dụng rộng nhờ hạt Silic cacbua thô và sắc
Sản phẩm that thế

 

Mô tả

Xem các ưu điểm