A 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex

A 24 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex

Dùng cho Kim loại phổ biến

Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời – Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại – Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s

Mô tả

Xem các ưu điểm