Xe chứa dụng cụ 5 ngăn

Xe chứa dụng cụ 5 ngăn

Kích thước theo yêu cầu

Có thể tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

Chi tiết xin liên hệ