Tăm bông TOC

The TOC analysis Cleaning Validation Kits have been designed to simplify sampling for cleaning validation when using Total Organic Carbon (TOC) analysis.

Description

Các tính năng/ Features

-Không silicone, amide và DOP- Freefrom silicone, amide and DOP
-Gay hơi thấp không-dễ bay hơi- Low non-volatile residue 
-Hàm lượng thấp trong cả hai hạt và sắt- Low in both particles and ion content
-Tốt khả năng hấp thụ-Good absorbency 
-Tương thích với phổ biến nhất dung môi-Compatible with most common solvents
-Không có kêt dính hoặc lớp phủ nhiễm bẩn – No contaminating adhesives or coatings

Ứng dụng/ Application

  1. Vệ sinh chi tiết cơ khí nhỏ- Micro-mechanical cleaning
  2. Loại bỏ chất nhiễm bẩn từ đầu nối và ổ đĩa – Remove contamination from connectors and disk drives
  3. Vệ sinh hiệu quả với khu vực nhỏ khó vệ sinh bằng dung dich IPA- Effectively clean small, hard to reach areas with solvents such as IPA
  4. Loại bỏ cặn bẩn sinh ra hoặc vật liệu thừa- Remove flux residue and excess materials
  5. Cho mục đích lau chùi chung- For general purpose cleaning.