Tăm bông TOC

Tăm bông TOC

The TOC analysis Cleaning Validation Kits have been designed to simplify sampling for cleaning validation when using Total Organic Carbon (TOC) analysis.

Mô tả

Các tính năng/ Features

-Không silicone, amide và DOP- Freefrom silicone, amide and DOP
-Gay hơi thấp không-dễ bay hơi- Low non-volatile residue 
-Hàm lượng thấp trong cả hai hạt và sắt- Low in both particles and ion content
-Tốt khả năng hấp thụ-Good absorbency 
-Tương thích với phổ biến nhất dung môi-Compatible with most common solvents
-Không có kêt dính hoặc lớp phủ nhiễm bẩn – No contaminating adhesives or coatings

Ứng dụng/ Application

  1. Vệ sinh chi tiết cơ khí nhỏ- Micro-mechanical cleaning
  2. Loại bỏ chất nhiễm bẩn từ đầu nối và ổ đĩa – Remove contamination from connectors and disk drives
  3. Vệ sinh hiệu quả với khu vực nhỏ khó vệ sinh bằng dung dich IPA- Effectively clean small, hard to reach areas with solvents such as IPA
  4. Loại bỏ cặn bẩn sinh ra hoặc vật liệu thừa- Remove flux residue and excess materials
  5. Cho mục đích lau chùi chung- For general purpose cleaning.