Súng phun sơn SGD-71

Súng phun sơn SGD-71

Súng phun sơn
SGD-71
– Được thiết kế để phun các mẫu nhếch nhác và văng.

– Sử dụng các mũ khí đặc biệt khác nhau: a-floss, b-thô dot, c-fine dot. Có thể được sử dụng trên trang trí ngoại hình và phun các mẫu khác nhau như xỉa, chấm thô, chấm mịn và vv…

– Ổn định ổn định và dễ điều khiển.

*************

Disheveled Spray Gun
SGD-71
– Designed for spraying disheveled and spattering patterns.

– Using different special air caps : a-floss, b-coarse dot, c-fine dot. Able to be used on appearance decoration and spray various patterns such as floss, coarse dot, fine dot and so on.

– Regulator is stable and easy to handle.

Mô tả

Tiểu chuẩn/ Spec