PS 61 F Đai rộng có lớp lót giấy

PS 61 F Đai rộng có lớp lót giấy

Cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục nhờ hạt gốm tự mài sắc và hạt gốm vi tinh thể – Băng mài công suất cao để mài hoàn thiện thép không gỉ

Mô tả

Xem các ưu điểm