PS 28 F Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

PS 28 F Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

Ưu thế: Kiểu phổ dụng để gia công gỗ, đặc biệt là gỗ mềm – Các biến thể có mức giá tốt dành cho các đai rộng tới 1350 mm

Mô tả

Xem các ưu điểm