PS 21 F Băng mài có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Thép

PS 21 F Băng mài có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Thép

Cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Thép

Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ zirconia nhôm oxit tự mài sắc – phương pháp được điều chỉnh tối ưu để mài thô và mài hoàn thiện thép không gỉ

Mô tả

Xem các ưu điểm