PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy

PS 20 F Băng mài có lớp lót giấy

Cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Thép không gỉ

Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bề mặt thép không gỉ – tỷ lệ cắt bỏ cao

 

 

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm