Ống nối chuyển đổi 737598116 – GF Piping system

Ống nối chuyển đổi 737598116 – GF Piping system

SYGEF ECTFE flare transition fitting SDR21/PN10

D: 23 mm
L: 76 mm
L1: 46 mm
L2: 30 mm
e: 1,9 mm

Mô tả

Bộ chuyển đổi và chuyển tiếp rất cần cho việc nối ống kim loại với ống nhựa hoặc thậm chí hai ống nhựa. Phạm vi này bao gồm nhiều vật liệu và cung cấp các kết nối đáng tin cậy đồng thời mang lại tính linh hoạt cao trong quá trình lắp ráp.

Ống nhựa chuyển đổi – chuyển tiếp