Máy bắn đinh cuộn pallet dùng hơi

Máy bắn đinh cuộn pallet dùng hơi

Chi tiết kỹ thuật
Khả năng
Chiều dài: 45 – 75 mm
Dây: 2.3 – 3.3mm
Khả năng chứa 200 – 300 cái
Áp lực vận hành 0.49 – 0.83MPa
Kích thước 312x131x331 mm
Trọng lượng 3.2 kg

Các sản phẩm lựa chọn
AN560: Máy bắn đinh cuộn pallet dùng hơi
AN760: Máy bắn đinh cuộn pallet dùng hơi
AN902: Máy bắn đinh công nghiệp
AF301Z:Máy bắn đinh dùng hơi
AF504Z:Máy bắn đinh nhỏ dùng hơi
AT422AZ:Máy bắn đinh dùng hơi
AT1022AZ:Máy bắn ghim dùng hơi