Mặt nạ hàn Cobra ™ DIN 9-13 – Hàng chính hãng

Mặt nạ hàn Cobra ™ DIN 9-13 – Hàng chính hãng

Được thiết kế và chế tạo theo các tiêu chuẩn chính xác, tấm che mặt hàn Cobra được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao từ nylon kỹ thuật 66. Cobra đã được thiết kế với người dùng chắc chắn và có nhiều tính năng độc đáo, không chỉ tăng sự an toàn cho người dùng mà còn cả sự thoải mái .

Giá – liên hệ

Mô tả

Được thiết kế và chế tạo theo các tiêu chuẩn chính xác, tấm che mặt hàn Cobra được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao từ nylon kỹ thuật 66. Cobra đã được thiết kế với người dùng chắc chắn và có nhiều tính năng độc đáo, không chỉ tăng sự an toàn cho người dùng mà còn cả sự thoải mái .