Khăn lau phòng sạch 07105

Đặc tính sản phẩm

Cơ sở axit và kháng dung môi, không chất kết dính, bền, hấp thụ tuyệt vời, đánh bóng hoặc khử trùng bề mặt cứng, ít xơ, hoàn hảo cho các ứng dụng ô tô, hoạt động tốt khi sử dụng với dầu, chất bôi trơn và dầu mỡ.

Ngành công nghiệp sản phẩm được đề xuất

Hàng không vũ trụ, Ô tô, Chính phủ & Quân đội, Công nghiệp & Sản xuất, Vệ sinh

Product Characteristics

Acid Base and Solvent Resistant, Binder Free, Durable, Excellent Absorbency, Hard Surface Polishing or Disinfecting, Low Linting, Perfect for Automotive Applications, Works Well when Used with Oil, Lubricants and Grease

Recommended Product Industries

Aerospace, Automotive, Government & Military, Industrial & Manufacturing, Janitorial & Sanitation

Description

Trọng lượng nặng, polypropylen thấp. Lau hoàn hảo để sử dụng với dầu và mỡ. Kháng axit và dung môi. Cũng có sẵn 1/4 lần, đóng gói số lượng lớn.

Heavy weight, low lint polypropylene. Perfect wipe for use with oil and grease. Acid and solvent resistant. Also available 1/4 fold, bulk packed.