Khăn Giấy Lụa Pulppy (Hương Quế)

Khăn Giấy Lụa Pulppy (Hương Quế)

Khăn Giấy Lụa Pulppy (Hương Quế)

Quy cách: 15 ± 2 gsm, 10 tờ x 3 lớp, 215mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất

Với mùi thơm của quế

Danh mục: